خلاصه گزارش سال ۲۰۱۸
10 ژانویه, 2019

در سال ۲۰۱۸ ،کمیته مجموعاً ۱۲۱ مورد خشونت علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه یی را ثبت نموده است که شامل قضایای قتل، مجروحیت، تهدید، بازداشت های مؤقت ، اختطاف و غیره میباشد. درین سال در مجموع ۱۷ خبرنگار و کارمند رسانه‌یی به قتل رسیده اند که این رقم یکبار دیگر افغانستان را  در صدر کشور های خطرناک برای کار خبرنگاری قرار میدهد. در پهلوی ۱۷ مورد قتل، کمیته ۱۵ مورد مجروحیت، ۲۱ مورد لت و کوب، ۳۸ مورد تهدید، ۲۳ مورد توهین و بدرفتاری، یک مورد اخراج توام با بدرفتاری، ۵ مورد بازداشت های مؤقت  و یک مورد اختطاف را ثبت نموده است.

آمار قتل در سال 2018 (17 مورد) کاهش ۱۵٪ کاهش را نشان میدهد، چنانچه در سال ۲۰۱۷، کمیته ۲۰ مورد قتل خبرنگاران و کارمندان رسانه یی را ثبت نموده بود.  از میان این ۱۷ مورد قتل، گروه طالبان و داعش مسولیت ۱۵ مورد  آنرا به عهده داشته و مسولیت ۲ مورد  دیگر آن به عهده افراد ناشناس  می باشد.

  آمار خشونت علیه خبرنگاران در سال ۲۰۱۸ (۱۲۱ مورد) کاهش ۲۸ فیصدی را نسبت به سال ۲۰۱۷ نشان میدهد، چنانچه در سال ۲۰۱۷ کمیته ۱۶۹ قضیه خشونت علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه یی را ثبت نموده بود.

همانند سال ۲۰۱۷ ، گروه داعش و طالبان مسول بیشترین موارد خشونت (50 قضیه) میباشند.  حکومت افغانستان در رده دوم قرار گرفته و مسولیت ۴۴ قضیه را به عهده دارد. به همین ترتیب، افراد ناشناس در رده سوم قرار گرفته و مسول ۱۶ قضیه میباشند. زورمندان مسول ۶ قضیه بوده و مسولان رسانه ها، مسولیت ۵ مورد بدرفتاری را به عهده دارند.

11 مورد خشونت از میان ۱۲۱ مورد بالای خانم ها اعمال گردیده است.

در سال ۲۰۱۸، بیشترین موارد خشونت (۴۲ مورد) در زون کابل بوقوع پیوسته است. زون غرب در رده دوم قرار گرفته و درین سال ۲۲ مورد درین زون رخ داده است. کمترین موارد خشونت یعنی ۶ مورد در زون شمال رخ داده است.

یکی از عمده ترین انکشافات درین سال تغییر در ماهیت تهدید علیه خبرنگاران و رسانه ها میباشد. گروه های تروریستی به دنبال حالاتی استند که گروه های خبرنگاران را مورد حمله قرار دهند. چنانچه حملۀ مستقیم بالای خبرنگاران در شش درک کابل، در ماه اپریل، که طی آن 9 خبرنگار به شهادت رسیدند  و حادثه دیگر در غرب کابل، در ماه سپتامبر، که طی آن دو خبرنگار به شهادت رسیدند، گواه تغییر ماهیت تهدید علیه خبرنگاران میباشد.

اکثریت رسانه ها تدابیر منظم امنیتی بخاطر مصونیت دفتر و کارمندان خود ندارند. در ضمن با در نظر داشت تغییر ماهیت تهدید، اقدامات لازم از جانب حکومت بخاطر کاهش آسیب پذیری خبرنگاران هنگام پوشش واقعات تروریستی و غیره مواردی ایکه گروه های خبرنگاران در ساحه بخاطر پوشش واقعه تجمع مینمایند، اجرایی نشده است.

یکتعداد زیاد خبرنگاران نیز مهارت های مصونیتی را که بخاطر کاهش اسیب پذیری خبرنگاران خیلی موثر میباشند فرا نگرفته اند. با مشاهده کمیته مصونیت در کابل و ولایات، انعده خبرنگاران ایکه با این مهارت ها آشنا استند، موارد مصونیتی را بصورت دقیق مراعات نمینمایند.

در سال ۲۰۱۸ ، در مجموع ۳۴ رسانه به دلایل مختلف از فعالیت باز مانده و ۵۷ رسانه جدیداً تاسیس گردیده اند. از میان رسانه های که از فعالیت باز مانده اند، یک رسانه در زون شمال شرق، ۵ رسانه در زون مرکزی، ۴ رسانه در غرب، یک رسانه در شرق، ۲ رسانه در شمال و ۲۱ رسانه در زون کابل  (  ولایت های کابل، پروان، کاپیسا و پنجشیر) میباشد. از جمله رسانه های که تازه تاسیس شده اند، ۵ رسانه در زون شمال شرق، ۴ رسانه در زون مرکزی، ۴ رسانه در زون غرب، ۲ رسانه در زون شرق، یک رسانه در زون جنوب غرب، ۵ رسانه در زون شمال، ۴ رسانه در زون جنوب شرق و ۳۲ رسانه در زون کابل به فعالیت آغاز نموده اند.

از میان ۳۴ رسانه یی که از فعالیت باز مانده اند، ۴ آن تلویزیون، ۱۰ رادیو، ۱۸ رسانه چاپی و ۲ رسانه آنلاین میباشد. از ۵۷ رسانه یی که تازه به فعالیت آغاز نموده اند، ۱۳ تلویزیون ، ۱۳ رادیو، ۲۵ رسانه چاپی و  ۶ رسانه آنلاین میباشد.

دسترسی به اطلاعات هنوز هم یک چالش فرا راه کار خبرنگاری باقی مانده است. این چالش تا مدامیکه بصورت بنیادی حل نگردد، کیفیت اطلاع رسانی را متاثر ساخته و کار خبرنگاری را .دشوار میسازد

لینک دانلود فایل PDF گزارش به زبان دری

واژه های کلیدی: