با ایجاد نخستین میکانیزم فراگیر در جهان برای مصئونیت خبرنگاران ، ما در راستای به ارمغان آوردن یک محیط کاری بهتر برای خبرنگاران در افغانستان کار و پیکار میکنیم.
در باره فعالیت های کمیته

خبرنگاران کشته شده:

تماس با ما

مقالات

خلاصه گزارش سال ۲۰۱۸

در سال ۲۰۱۸ ،کمیته مجموعاً ۱۲۱ مورد خشونت علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه یی را ثبت نموده است که شامل قضایای قتل، مجروحیت، تهدید، بازداشت های مؤقت ، اختطاف و غیره میباشد. درین سال در مجموع ۱۷ خبرنگار و کارمند رسانه‌یی به قتل رسیده اند که این رقم یکبار دیگر افغانستان را  در صدر کشور […]

خلاصه گزارش شش ماه نخست سال ۲۰۱۸ میلادی

شش ماه نخست سال ۲۰۱۸ خونین ترین مدت برای خبرنگاران و جامعه رسانه یی افغانستان بود. درین مدت ۸۹ مورد خشونت در برابر خبرنگاران و کارمندان رسانه یی ثبت شده که در میان آن ۱۱ مورد قتل خبرنگاران وجود دارد، آماری که میزان و شدت آن بی سابقه می باشد. تمام خبرنگاران ایکه درین دور […]

گزارش شش ماه جولای الی دسامبر ۲۰۱۷

افزایش نا امنی و بی ثباتی در کشور اثرات مستقیم خود را بالای حوزه خبرنگاری بجا گذاشته است. در سال ۲۰۱۷ خشونت علیه خبرنگاران و رسانه های بشکل بی سابقه افزایش یافته، این امرنگرانی خیلی جدی را در قسمت سلامت و بقای ازادی بیان و آزادی رسانه ها بوجود آورده است. چون آزادی بیان، آزادی […]

گزارش شش ماه (جنوری الی جون ۲۰۱۷) افغانستان کشور خطرناک برای خبرنگاران و رسانه ها

کمیته در شش ماه اول سال ۲۰۱۷ میلادی ۷۳ قضیه را که شامل قتل، لت و کوب، مجروحیت، توهین و تحقیر، تهدید و بازداشت های مؤقت میباشد، ثبت نموده است. این آمار بلند ترین رقم خشونت علیه خبرنگاران را در شش ماه اول سال در ظرف ۱۶ سال گذشته نشان میدهد. آین آمار افزایش ۳۵ در صدی را نسبت به شش ماه اول سال ۲۰۱۶ که در آن ۵۴ قضیه به وقوع پیوسته بود، نشان میدهد.

خبرنگار ماه: