خبرنگاران کشته شده:

مقالات

تقبیح برخورد فیزیکی و توهین آمیز یکی از محافظان رئیس جمهور به عبدالله خنجانی مدیرمسوول تلویزیون یک

به دلیل حضور رئیس جمهورمحمد اشرف غنی ، در مرکز رسان های حکومت امروز همه راه های منتهی به ان محل از سوی گارد ویژه رئیس جمهوری مسدود شده بود ودر همین حال برخی از مدیران مسوول رسانه های کشورنیز برای شرکت دریک مجلس توضیحی دعوت گردیده بودند. رئیس جمهور وقتی  محل را ترک کرده […]

اعلامیۀ مطبوعاتی کمیتۀ مصونیت خبرنگاران

معاون سخنگوی حکومت در برابر اتهاماتی که بر خبرنگار تلویزیون آریانا وارد نموده است، پاسخگو بوده و باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.   به تازه‌گی آقای شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، اتهام سنگینی بر آقای نصیر فیاض، خبرنگار تلویزیون آریانا، وارد نموده است. آقای مرتضوی در صفحۀ فیسبوک خود نوشته که آقای […]

بار چالش‌هایی که زنان خبرنگار در جامعه افغانستان بدوش می‌کشند

معصومه سلطانی؛   مسول بخش رسانه ها در کمیته مصونیت خبرنگاران افغان مدینه‌ی 24 ساله، گرداننده رادیویی در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان است. او به تازگی بعد از دوماه،  دوباره پشت میز گویندگی‌اش حاضر شده است. امواج رادیو صدای دلنشین مدینه را به  تمام نقاط ننگرهار حتا در دور دست‌ها، انتقال می‌دهد. مدینه (نام مستعار) […]

خلاصه گزارش سال ۲۰۱۸

در سال ۲۰۱۸ ،کمیته مجموعاً ۱۲۱ مورد خشونت علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه یی را ثبت نموده است که شامل قضایای قتل، مجروحیت، تهدید، بازداشت های مؤقت ، اختطاف و غیره میباشد. درین سال در مجموع ۱۷ خبرنگار و کارمند رسانه‌یی به قتل رسیده اند که این رقم یکبار دیگر افغانستان را  در صدر کشور […]

خبرنگار ماه: