رسانه های اجتماعی ابزار مهم کمپاین های انتخاباتی
06 آوریل, 2014

نویسنده: علی اصغر یعقوبی

جريان برگزارى دور دوم انتخابات ، توسط رسانه هاى داخلى و خارجى بصورت گسترده و لحظه به لحظه پوشش داده شد.همچنان در اين دورمثل دور اول ، شبكه اجتماعى فيسبوك به عنوان يكى از وسايل مهم ارتباطى و تبليغى از سوى كانديدان و هوادارانشان مورد استفاده گسترده قرار گرفت.

در جريان كمپاين هاى انتخاباتى و همچنان روز برگزارى انتخابات ،ضمن اينكه شهروندان در فسيبوك به ابراز نظر،تبادل اطلاعات و اطلاع رسانى پرداختند، ستاد هاى انتخاباتى نيز حضور فعالى داشتند.همچنان خيلى از افراد و نهاد ها با استفاده از اين شبكه به تشويق مردم براى اشتراك در انتخابات پرداختند. تعداد زيادى از رهبران جهادى، بزرگان اقوام و افراد مشهورى چون ورزشكاران ،هنرمندان و حتى علماى دينى با انگشت رنگ شده خود عكس گرفته و در فيسبوك گذاشتند تا حمايت خود را از انتخابات اعلان و مردم را به اشتراك تشويق كنند.

شبكه فيسبوك در دور قبلى انتخابات نيز ابزار مهم تبليغاتى براى كانديدان شمرده ميشد.تا جايى كه طبق گزارش كميته مصئونيت خبرنگاران افغان از دور اول انتخابات،حتى تعدادى از كانديدان شوراى ولايتى افرادى را استخدام كرده بودند تا در فيسبوك به نفع آنها كمپاين كنند.اما در دور دوم حضور فيسبوكى كمپاينران كانديدان شدت بيشترى به خود گرفت و حتى نحوه استفاده از فيسبوك در اين دور تفاوت هايى با دور قبل پيدا كرد كه دو مورد را ميتوان برجسته ترين تفاوت ها خواند:

اول : در دور دوم تعداد آى دى هاى جعلى براى تخريب كانديد رقيب افزايش قابل ملاحظه اى پيدا كرد. هر چند اكثر اين آى دى ها از آغاز كمپاين هاى انتخاباتى بخصوص آغاز كمپاين هاى دور دوم ايجاد شده بود اما در روز انتخابات فعاليت هاى آنها بصورت چشمگيرى افزايش يافته بود كه حتى در مواردى اعتراض شهروندان را در پى داشت.اين آدرس ها به صورت افراطى به تبليغات سوء و حتى غير اخلاقى عليه كانديد رقيب پرداختند.اين آى دى هاى جعلى با نام هاى گوناگونى ساخته شده بودند.از نام رسانه هاى معتبر ملى و بين المللى تا نام افراد سرشناس و حتى نهاد هاى رسمى چون كميسيون مسقل انتخابات.

دوم: در دور دوم گزارش هاى غير مستند گسترده اى از تقلب ، در فضاى فيسبوك طنين انداز شد .اين گزارش ها از آدرس هاى واقعى ، ناشناس و جعلى پخش مى شد. مسئله اى كه در دور اول شاهد آن نبوديم. خيلى از كاربران ،در كامنت ها اعتراض ميكردند و معتقد بودند كه اين گزارش ها كه معمولا بدون ارائه سند پخش ميشد، كذب بوده و باعث ايجاد فضاى بدبينى در بين مردم ميشود.حتى آى دى هايى با نام رسمى ستاد هاى انتخاباتى ولايتى به اين فضا دامن ميزد.

با تمام اين احوال اما در حال حاضر فيسبوك با داشتن هشتصد هزار كاربر در افغانستان، بخاطر اطلاع رسانى سريع به يك رسانه قوى تبديل شده و همچنان روزانه بر تعداد كاربران و محبوبيتش در افغانستان افزوده ميگردد و در واقع جايگاه واقعى خود را به عنوان يك رسانه اجتماعى پيدا كرده و تاثير گذار شده است.