سالی که نیکوست از بهارش پیداست
07 نوامبر, 2014

 نویسنده:‌علی یعقوبی

رئیس جمهور اشرف غنی،حکومت خویش را با اقدامات امیدوارکننده ای برای اهل رسانه آغاز کرد.اقداماتی که در این مدت کوتاه انجام گرفته همان بهاریست که سال نیکویی را نوید میدهد.

در واقع اولین گام مثبت برای حمایت از آزادی بیان قبل از ورود به ارگ ریاست جمهوری و زمانی که هنوز نتایج اعلان نشده بود، از سوی وی  برداشته شد. زمانی که با آغوش باز از پیشنهاد امضای تعهد نامه حمایت از رسانه ها و آزادی بیان استقبال کرد و پای تعهد نامه کتبی را امضا کرد که وی را ملزم به رعایت مواد آن می ساخت. این تعهد نامه شامل موادی است که از دستاورد های سیزده سال اخیر حمایت میکند و ضمانتی است برای انکشاف بیشتر آزادی بیان در آینده نزدیک در افغانستان.

گام بعدی ، رفع ممنوعیت سفر ماتیو روزنبرگ خبرنگار نیویورک تایمز به افغانستان در اولین روز های حکومت آقای اشرف غنی بود. در اخرین روزهای حکومت آقای کرزی ماتیو روزنبرگ در مقاله‌ای که در نیویورک تایمز به چاپ رسید، نوشته بود که شماری از مقام‌های ارشد دولتی برای شکستن بن‌بست انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، مشغول گفت‌و‌گو در مورد ایجاد دولت موقت هستند.  این مقاله خشم حکومت آقای کرزی را بر انگیخت و لوی سارنوالی افغانستان وی را احضار و سپس از کشور اخراج کرد.از ماتیو همچنان حق سفر دوباره به افغانستان نیز گرفته شد.

این مسئله وجهه بین المللی حکومت آقای کرزی را در آخرین روزهایش خدشه دار ساخت.اما آقای اشرف غنی با درک اهمیت مسئله در نزد جامعه جهانی، در همان روزهای اول این حکم را رفع کرد. در حالی که هنوز هیچ فشار خاصی در این زمینه بر وی و حکومت وی وارد نشده بود. این اولین سیگنال عملی از جانب آقای غنی به اهل رسانه و حامیان آزادی بیان بود.رفع ممنوعیت سفر ماتیو روزنبرگ، با استقبال نهادهای مدنی و رسانه ای افغانستان و جامعه جهانی روبرو شد.

آقای اشرف غنی همچنان دیدار و گفتگو با خبرنگاران  و مسئولین نهادهای مدافع رسانه ای را در لیست اولویت های کاری خویش قرار داد.جمعه شب گذشته خبرنگاران و مسئولین نهاد های رسانه ای با رئیس جمهور نشستی داشتند.رئیس جمهور بار دیگر تاکید کرد که برای گسترش آزادی بیان از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.وی  از مسئولین رسانه ها خواست تا رسالت خود را انجام دهند و با ژورنالیزم تحقیقی ، حکومت را کمک کنند تا بهتر کار کند.

در این دیدار رئیس جمهور به صورت واضح  از مدافعین رسانه ای و خبرنگاران خواست تا هر آنچه از جانب دولت توقع دارند را بیان کنند و وعده داد که طبق خواسته آنها عمل خواهد کرد.رئیس جمهور به حضار تاکید کرد که از این فرصت استفاده کنند تا فردا گلایه ای وجود نداشته باشد.این موارد نشان میدهد که به احتمال بسیار قوی آقای اشرف غنی در پی ایجاد جو بهتر بین حکومت و رسانه های آزاد  نسبت به گذشته است.اما در این وسط یک شرط اساسی دیگر نیز وجود دارد و آن اینکه اهل رسانه بتوانند واقعا از این فرصت استفاده کنند.

اگر این وعده ها و گفته های رئیس جمهور در عمل پیاده شود،باید چشم به راه تغییرات مثبت مهم و اصلاحات بنیادینی در حوزه آزادی بیان در افغانستان بود.هرچند که در حال حاضر موانعی از  جمله زورمندان حکومتی که رغبتی برای همکاری با رسانه ها و تعهدی به آزادی بیان ندارند، و یا نیروهای امنیتی که آموزش لازم را در مواجهه با خبرنگاران ندیده اند، خود چالش های عمده ای به شمار میروند. اما آنچه تا کنون در طی این مدت کوتاه از شخص رئیس جمهور دیده شده ، روزنه های امید را برای داشتن آینده بهتر گشوده است.

 

واژه های کلیدی: