فرصت های کاری

کمیتۀ مصئونیت خبرنگاران افغان یک نهاد مستقل بوده و متعهد به افزایش مصئونیت و حفاظت کارمندان رسانه یی افغان و گزارشگران خارجی که در افغانستان کار میکنند، میباشد. کمیتۀ مذکور تحت چتر نهاد نسل جدید افغانستان فعالیت دارد. ما در راستای  فراهم ساختن یک محیط کاری بهتر برای خبرنگاران در افغانستان تلاش میکنیم. حضور گستردۀ ما در سراسر کشور این امکان را فراهم ساخته است تا درک عمیقی از وضعیت خبرنگاری در افغانستان داشته باشیم. کارمندان ما سابقه های کاری مختلفی دارند. اگر شما علاقمند پیوستن به تیم ما هستید، لطفاً پست های خالی جدید ادارۀ ما را در فهرست ذیل ملاحظه فرمائید. همچنان میتوانید درخواستی های تان را به ایمیل آدرس jobs@ajsc.af بفرستید.

پوست های کاری

با ایجاد نخستین میکانیزم فراگیر در جهان برای مصئونیت خبرنگاران ، ما در راستای به ارمغان آوردن یک محیط کاری بهتر برای خبرنگاران در افغانستان کار و پیکار میکنیم.
در باره فعالیت های کمیته

تماس با ما