مقالې

(English) Afghan President Protective Service (PPS) Guard Physically Assaulted Abdullah Khenjani Manager of 1TV

cdxcxcx

(English) Insulting Behavior of the Deputy-Spokesperson of the President

cdxcxcx

(English) challenges of being a woman reporter in Afghanistan

cdxcxcx

(English) Afghan Journalists Safety Committee honoured as Free Media Pioneer

cdxcxcx

افغان حکومت د نومبر ددویمې اصلي مخاطب

لیکنه: علی یعقوبی له هغې ورځې چې دسولې غږراډیو پر مسوولې زکیه زکي په جبل السراج کې په خپل کورکې وسله وال برید وشو او ووژل شوه اته کاله او پنځه میاشتې واوښتې ، خو تراوسه هم لا څوک ددغه جنایت په تړاو نه دی نیول شوی او نه دی پوښتل شوی. همدغه شان نورې […]

افغانستان غوندې یوه هیواد ته د(مې) ددریمې اهمیت

هغو هیوادونوته چې د پرمختګ په حال کې دي او یاهم دډیموکراسۍ په لور دخوځون او بدلون په حال کې دي کیدای شي ددغې ورځې اهمیت تر پرمختللو هغو ډیر واوسي.

سالی که نیکوست از بهارش پیداست

 نویسنده:‌علی یعقوبی رئیس جمهور اشرف غنی،حکومت خویش را با اقدامات امیدوارکننده ای برای اهل رسانه آغاز کرد.اقداماتی که در این مدت کوتاه انجام گرفته همان بهاریست که سال نیکویی را نوید میدهد. در واقع اولین گام مثبت برای حمایت از آزادی بیان قبل از ورود به ارگ ریاست جمهوری و زمانی که هنوز نتایج اعلان […]

چالش نانوشته های فراتر از قانون؛ فرا راه رسانه های افغانستان

Written By: Ali Yaqhoobi Journalism in Afghanistan occasionally faces absolutely unexpected challenges – a challenge that emerges all of a sudden and involves a media outlet so drastically that does not allow any opportunity for reaction, coping or correction of the mistake. Although the written laws of the country have given media certain freedoms, in […]

(English) Media Support Groups Secure Commitment of Presidential Candidates in Support of Media and Freedom of Expression

cdxcxcx

Afghanistan’s Message about World Press Freedom Day

cdxcxcx