گزارش شش ماه جنوری – جون ۲۰۱۶ گزارش اختصاصی- روند اطلاع رسانی در ۱۵ سال اخیر
11 ژوئیه, 2016

سال ۲۰۱۶ خونین ترین سال برای خبرنگاران وکارمندان رسانه یی کشور درتاریخ افغانستان خوانده شده است.تنها در شش ماه نخست این سال ده خبرنگار وکارمند رسانه یی کشور به قتل رسیده اند. دراین شش ماه 54مورد خشونت دربرابرخبرنگاران ازسوی کمیته مصوونیت خبرنگاران افغان به ثبت رسیده است که مشمول قتل ،زخمی شدن ، خشونت های فزیکی ، تهدید ها وفشارها گوناگون میشود. آمار وارقام بدست آمده از این قضایانشاندهنده بالا رفتن ۳۸ درصدی خشونت ها دربرابر خبرنگاران درمقایسه با شش ماه نخست سال گذشته میباشد. درشش ماه نخست پارسال ۳۹ قضیه خشونت دربرابر خبرنگاران از سوی کمیته ثبت شده بود.

دراین شش ماه بازهم متاسفانه منسوبین وموظفین حکومتی عاملین بلندترین رقم خشونت دربرابر خبرنگاران دانسته شده اند. که ۲۱ قضیه که (۳۹٪) را میسازد. درهمین حال طالبان نیز بگونه چشمگیر باعث خشونت ها دربرابرخبرنگاران درمقایسه باسال های گذشته شده اند. آنان عاملین ۱۶ قضیه بوده اند که (۳۰٪) تمام قضایا را نشان میدهد.

افزایش خشونت و تهدید دربرابر خبرنگاران ازسوی طالبان و دیگر گروه های افراطی نشانه یک تغییر قابل توجهی در ماهیت تهدیدات و خطر دربرابر خبرنگاران و محیط کاری  برای خبرنگاران شمرده شده و نگران کننده دانسته شده است.

بی ثباتی عمومی و روبرویی برخی از ولایت های کشور با سقوط احتمالی به دست  طالبان نگرانی در مورد امنیت خبرنگاران را افزایش داده است. تلاش شدید طالبان برای تعقیب و هدف قرار دادن خبرنگاران پس از سقوط شهر کندز نشان می دهد که خبرنگاران در ولایت های که با تهدید جدی روبرو استند  به گونه نگران کننده آسیب پذیر هستند.

آزادی بیان و رسانه ها از بزرگترین دستاوردهای ۱۵ سال گذشته است، اما این دستارود باخطرهای جدی روبرو است. تهدیداتی به زندگی خبر نگاران، مشکلات مالی که رسانه ها با آن مواجه اند، رشد بتی رسانه ها و تعدد رسانه های جانبدار و حزبی نیز از مشکلات اصلی دربرابررسانه های آزاد در کشور هستند. عدم موجودیت روحیه همکاری از جانب دولت افغانستان در مورد شریک سازی اطلاعات با خبرنگاران در این میان ازموانع اصلی دربرابر کار خبرنگاری در کشور دانسته میشود.

ازسوی هم بدتر شدن وضعیت امنیتی در کشور ، باعث  کمرنگ شدن حضور زنان در رسانه ها شده است . در حال حاضر، حضور زنان در رسانه ها تا حد زیادی به مناطق شهری محدود شده است. زنان نقش بسیار اندک در رهبری و مدیریت در رسانه ها دارند و اما دربخش رشد کیفی حضور زنان در رسانه ها توجه چندانی صورت نگرفته است.

نهاد های رسانه یی بگونه ضعیف وغیرعادلانه برای تضمین حقوق قانونی کارمندان زن عمل کرده اند و دربسیاری از موارد در ایجاد یک محیط مساعد برای رشد زنان خبرنگاران اقدام لازم نکرده اند.

با در نظر داشت وسعت مشکلات خبرنگاران با رسانه های مربوطه ایشان، وزارت اطلاعات و فرهنگ و نهاد های حامی خبرنگاران در قسمت تامین حقوق خبرنگاران ضعیف عمل کرده اند. مقرره طرز تاسیس و فعالیت رسانه های همگانی که مبنای قانونی بخاطر حل اکثریت این مشکلات ایجاد نموده است، تا هنوز از سوی رسانه ها تطبیق نشده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ در اجرایی سازی این مقرره و نظارت از تطبیق آن کاری بسزایی نکرده است. 

لینک گزارش

واژه های کلیدی: