قهرمانان اطلاع رسانی – گزارشی از وضعیت زنان خبرنگار افغان
14 آوریل, 2016

رشد کمَی رسانه ها در افغانستان طی سیزده سال گذشته زمینه کار را برای توده بزرگی از خبرنگاران و علاقمندان به رسانه مهیا نموده است.اما در این میان مشکلاتی نیز وجود دارد که از آنجمله  میتوان به محیط کاری برای خبرنگاران زن اشاره  کردد.برای درک بهتر وضعیت کاری خبرنگاران زن در رسانه های افغانستان اولتر از همه باید به دو موضوع نظر انداخت.

اول محیط مجموعی افغانستان و جایگاه زن در این کشور، دوم وضعیت مجموعی خبرنگاران در افغانستان تبعیض و آزار  جنسیتی یکی از ده‌ها معضل اجتماعی به ارث مانده از جنگ و محصول مستقیم عنعنات و رسومات جامعه افغانی است.در جامعه مرد سالار و سنتی افغانستان،زن بودن در نفس خود به معنی از دست دادن بسیاری از فرصت های اجتماعی و انسداد بسیاری ازراه‌های منتهی به موفقیت است. زنان  در افغانستان از لحاظ اجتماعی نسبت به مردان از امتیازها و امنیت بسیار پایین‌تری برخوردارند.محیط بیرون از خانه برای زنان از لحاظ اجتماعی امن نیست و تقریباً اکثریت زنان افغانستان در بیرون از خانه مورد آزار و اذیت جنسیقرار میگیرند.

بر اساس آمار Thomson Reuters Foundation افغانستان خطرناکترین کشور دنیا برای زنان است. از طرفی دیگر افغانستان به علت میزان بالای خشونت علیه خبرنگاران به یکی از خطرناکترین کشورها برای این قشر تبدیل شده است.کمیته مصونیت خبرنگاران افغان، سالانه ده‌ها مورد خشونت علیه خبرنگاران را ثبت میکند که این مسأله گویای وضعیت نابسامان اطلاع رسانی در افغانستان است.

حال با این اوصاف، تلفیق زن بودن و خبرنگاربودن در افغانستان به معنی واقعی کلمه میزان و شدت آسیب‌پذیری را چند برابر افزایش میدهد.زنان خبرنگار در افغانستان در دو جبهه مبارزه میکنند. جبهه اول با خانواده، اقوام و اطرافیانشان برای بدست آوردن حق اولیه کار است.بسیاری از خانواده‌ها با کارکردن زن در بیرون از خانه مخالف اند و وقتی این کار در جایی چون رسانه‌های جمعی باشد، در این صورت پای اقوام و آشنایان زن نیز برای دخالت در مسأله باز میشود.

زنان پس از اینکه بتوانند طی یک مبارزه اکثراً طولانی از این سد بگذرند،و بتوانند مشکلات یافتن کار مناسب در رسانه را پشت سر بگذارند، تازه با جبهه دیگری مواجه می‌شوند که همانا دشمنی برخی از حلقات ، افراد و گروه‌ها با روند اطلاع رسانی آزاد و آزادی بیان است. برای درک دقیق‌ترمیزان فشار و مشکلات حرفوی خبرنگاران زن در افغانستان، کمیته مصونیت خبرنگاران افغان بر آن شده تا گزارش تحقیقی را پیرامون وضعیت زنان خبرنگار در افغانستان تهیه کند.

راپور دری

واژه های کلیدی: